08-613 05 00

Uppförandekoder

Uppförandekoder och internationella standarder med mera

Navigera är medlemmar i och efterlever PRI (Principles for Responsible Investments). När Navigera utvärderar potentiella investeringars negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer kontrolleras även om investeringsobjekten åtagit sig att efterleva internationella standarder och uppförandekoder.

 

I de fall där Navigera direktinvesterar i aktier görs en bedömning och en kvantitativ hållbarhetsranking av investeringsuniversumet. I den bedömningen ingår investeringsobjektets anpassning till FN:s 17 globala mål.