08-613 05 00

Organisation

Organisation

Navigera AB har för närvarande nio medarbetare på kontoret i Stockholm som sköter förvaltning, administration och affärsstöd. Funktioner som Compliance, Risk, Juridik, Fondadministration, Ekonomi och IT har vi valt att outsourca utanför företaget.