08-613 05 00

Om Navigera

Nyheter

2019-05-23

Ny lågriskfond kompletterar Navigeras fonderbjudande

Navigera utökar sitt produktutbud inom fond-i-fond med Navigera Classic 20. Fonden kommer att bestå av 70 procent räntor, 20 procent aktier och 10 procent alternativa investeringar. Navigera Classic 20 har riskklass 3, vilket är en lägre riskklass än övriga Navigera fond-i-fonder och kan ses som ett komplement till portföljen. Den absolut största delen kommer att bestå av ränteinvesteringar och givet sin portföljsammansättning ger det stabilitet och en motståndskraftig portfölj. Som för övriga Navigerafonder ligger nyckeln i att hitta förvaltare som tillsammans ger en optimal portföljkonstruktion. Fonden förvaltas av Christian Sterndahlen och Per Haldén.

2019-02-28

Navigeras fonder i premiepensionssystemet
har fusionerats med Cicero World 0-100

Navigeras fonder i premiepensionssystemet, Navigera Strategi Bevara, Navigera Strategi Tillväxt och Navigera Strategi Världen, har fusionerats med fonden Cicero World 0-100. Fusionen genomfördes den 27 februari 2019.

2018-11-07

Navigeras fonder i premiepensionssystemet
överlåts till Cicero Fonder AB

Med anledning av ett nytt regelverk inom premiepensionssystemet har styrelsen i Navigera AB beslutat att genomföra en förändring i fondsortimentet. Navigera Strategi Bevara, Navigera Strategi Tillväxt och Navigera Strategi Världen kommer att överlåtas till Cicero Fonder AB och fusioneras med fonden Cicero World 0 100.

Den 27 februari kommer Navigera Strategi Bevara, Navigera Strategi Tillväxt och Navigera Strategi Världen att slås samman med Cicero World 0-100 (fusioneras via absorption). Det innebär att Navigera Strategi Bevara, Navigera Strategi Tillväxt och Navigera Strategi Världen kommer att gå upp i Cicero World 0-100 och därefter inte finnas kvar.

Fusionen innebär att fondandelsägare i Navigera Strategi Bevara, Navigera Strategi Tillväxt och Navigera Strategi Världen kommer att få nya andelar i Cicero World 0-100 motsvarande det värde som de gamla andelarna hade. För de fondandelsägare som inte vill att deras fondandelar ska ingå i sammanslagningen finns möjligheten att lösa in fondandelarna till och med den 22 februari 2019.

Information om Cicero World 0-100 finns i fondens faktablad (KIID)