08-613 05 00

Medarbetare

Medarbetare

Framgången för vår förvaltning är i hög grad beroende av våra medarbetares kunskap, engagemang och drivkraft. Vi kan därför med säkerhet säga att vår största tillgång är våra medarbetare.

 

Vi är för närvarande tio medarbetare som arbetar nära varandra på kontoret i Stockholm. Samtliga förvaltare och Vd är Swedsec-licensierade. 

Niklas Söderström
Verkställande direktör

Tidigare CEO vid Öhman Bank i Luxemburg. Dessförinnan har han bland annat varit kapitalförvaltare vid Tredje AP-fonden.      

 

Christian Sterndahlen
Förvaltare/Ansvarig hållbarhetsanalys

Förvaltar Navigera-fonderna: Aktie, Balans, Tillväxt och Global Change. Tidigare anställd på Skandiabanken och Skandia Fonder. Har arbetat i branschen sedan 2007.

 

Ola Brantmark
Förvaltare/Ansvarig kvantanalys

Förvaltar Dynamica-fonderna: 80 Sverige och 90 Global. Tidigare anställd på Carnegie Asset Management. Har arbetat i branschen sedan 2007.

 

Per Haldén, CFA
Förvaltare

Förvaltar Navigera-fonderna: Aktie, Balans, Tillväxt och Global Change. Tidigare anställd på Skandia Liv Kapitalförvaltning och Max Matthiessen Värdepapper. Har arbetat i branschen sedan 2008.

 

Thierry Reynier
Förvaltare

Förvaltar Dynamica-fonderna: 80 Sverige och 90 Global. Tidigare anställd på Carnegie Investment Bank och Handelsbanken Asset Management. Har arbetat i branschen sedan 1996.

 

Jonas Eklund
Kvantanalytiker/Förvaltare

Tidigare anställd på Pan Capital, Cicero Fonder och Idevall & Partners mfl. Har arbetat i branschen sedan 1998.

 

Simon Berggren
Fondanalytiker

Har arbetat som anställd inom fondbranschen sedan 2016.

 

Linus Bergevi
Fondadministration

Examen i finans från Stetson University 2021 med inriktning investeringar och business analytics. Har arbetat på Navigera sedan 2021 med fondadministration som huvuduppgift.

 

Tanja Thamelius
Risk Manager

Tidigare anställd på Swedbank AB och Swedbank Robur AB. Har arbetat i branschen sedan 2007.